مناظره زبان و اندامها
30 بازدید
ناشر: جامعه مدرسین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1361
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب درزمینه اخلاق ومناظره ای زیبا ودلنشین بین اعضای بدن انسان می باشد .که در آن اعضای بدن درباره خواص وکارایی عضوهای بدن بایکدیگر به بحث وگفتکگو می پردازند واز عواملی که سبب آسیب رسیدن به ان عضو می شود بحث به میان می آورند .