ارزش واهمیت ماه مبارک رمضان
35 بازدید
ناشر: جامعه مدرسین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب را به نوعی می توان جلد دوم وظایف ماه مبارک رمضان دانست ولی این کتاب در باره ارزش واهمیت این ماه شریف طبع شده است .این کتاب نیز جهت تبلیغ در این ماه شریف بسیار مفید می باشد .